ЗА КОНТАКТИ

СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони: Директор - 034/ 44-42-20
Зам.- директори - 034/ 98-87-00
E-mail sou_p.beron@abv.bg


Кликни върху картата за увеличение