СОУ " Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

            

    Средно училище "Д-р Петър Берон" носи името на големия български будител и възрожденец д-р Петър Берон, който е и авторът на изключителния по значимостта си за българското книжовно възраждане Рибен буквар.

 

В училището се обучават ученици от 1 - 12 клас

Разполага с: 

         Висококвалифицирани преподаватели;
         Спортна база със закрит салон и открити площадки, както и спортни секции по  волейбол, баскетбол и футбол;
         Фитнес зала;
         Специализирани кабинети по общообразователна подготовка;
         Три модерни компютърни кабинета за всяка образователна степен, свързани в локална мрежа и ИНТЕРНЕТ;
         Видеокабинет;
         Лекарски кабинет;
         Богата училищна библиотека ;
         Охранителна система за наблюдение с видеокамери ;
         Отоплението на училището е на газ.


Телефони: Директор 034/ 44-42-20
Зам.- директори 034/ 44-61-55
E-mail sou_p.beron@abv.bg