Списък на педагогическия персонал
в СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

 

І.

Специалисти с ръководни функции

1.

Станка Пашова

Директор

2.

Сийка Зайкова

Зам.-директор УД

3.

Стоянка Златанова

Зам.-директор УД

ІІ.

Педагогически специалисти

1.

Малинка Александрова

Старши учител І - ІV клас

2.

Валя Пешева

Старши учител І - ІV клас

3.

Стефка Лазова

Старши учител І -І V клас

4.

Маргаритка Бечева

Старши учител І - ІV клас

5.

Катя Коруджийска

Старши учител І - ІV клас

6.

Дима   Георгиева

Старши  учител І - ІV клас

7.

Силвана Тодорова

Старши учител І - ІV клас

8.

Гергана Демирова

Старши учител І - ІV клас

9.

Анна Пашова

Учител І - ІV клас

10.

Фанка Георгиева

Учител І - ІV клас

11.

Иванка Петрова

Учител І - ІV клас

12.

Гергана Васева

учител ЦДО  І-ІV клас

13.

Янка Маринкова

учител ЦДО  І-ІV клас

14.

Атанаска Симонова

Старши учител І-ІV клас

15.

Минка Кесова

Старши учител ЦДО  І-ІV клас

16

Марко Божков

учител английски език

17

Валентина Котова

Учител ЦДО  І-ІV клас

18

Зорница Иванова

Учител І-ІV клас

19

Ангелина Атанасова

Учител ЦДО  І-ІV клас

20

Диляна Бабечка

Учител ЦДО  І-ІV клас

21

Здравка Бакалска

Старши у-л по БЕЛ 

22

Тодор Царски

Старши учител по БЕЛ

23

Божурка Митева

Старши у-л по история и цивилизация

24

Пенка Тинчева

Учител по АЕ 

25

Милена Петрова

Учител по АЕ

26

Бонка Медарова

Старши у-л по БЕЛ и НЕ

27

Живко Стоилов

Старши у-л по ИТ и Информатика

28

Таня Петрова

Старши у-л по матем. и информатика

29

Светозара Нешева

Старши у-л по матем. и информатика

30

Йорданка Нанкова

Учител по математика и информатика

31

Галя Костадинова

Старши у-л по матем. и информатика

32

Светлана Рангелова

Старши у-л по биология и химия

33

Заринка Канчева

Старши у-л по физика и химия

34

Ани Михайлова

Старши у-л по география и икономика

35

Веска Атанасова

Старши у-л по музика

36

Константин Ковачев

 Учител по музика

37

Иван Стефанов

Старши у-л по ФВС

38

Стилияна Гронева

Старши у-л по ИИ и технологии

39

Десислава Крумова

Учител по  история и цивилизация

40

Анка Костова

Учител  по БЕЛ 

41

Ангел  Лачов

Учител  по ФВС 

42

Богдана Стойкова

Психолог