Грамоти и награди

Училищен вестник

Национална кампания: "На училище без тежест"

Списък учебници VIII-XII кл. за учебната 2019 - 2020 год.

Списък уч. помагала V-VII кл. за учебната 2019 - 2020 год.

       ДОКУМЕНТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

 

  

 

 

"Каквото правиш, прави го добре
                и мисли за бъдещето"
(Д-р Петър Берон)             

 


        

        СУ " Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

е учебно заведение с утвърдено име и традиции и заема важно място в обществения живот на гр. Пазарджик.
    Училищното  ръководство и педагогическият колектив напипват пулса на новото,  динамично променящо се време, и реагират с висок професионализъм.
     Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови интерактивни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния  процес и извънкласната дейност. Обединява ни любовта към професията,  искрената обич към децата и чувството за принадлежност към училище с неповторим облик и доказан авторитет.
   Нашите възпитаници придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и иновативно мислене.
      Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система, личности, които ще могат да отговорят на високите европейски стандарти.

 
                                                                                                 Станка Пашова
                                         Директор на СУ „Д-р Петър Берон”

/за подробности виж "Прием "/

Успехът започва с избора !

СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони: Директор 0887 55 18 81
Зам.- директори 0879 88 97 28
E-mail
: sou_p.beron@abv.bg